Markkinoinnin tulevaisuus - teknologiaa ja dataa?

Markkinoinnin tulevaisuus on pelkkää dataa ja tekkiä?

Edellisessä Chief Digital Officerin roolia käsittelevässä artikkelissa toin lyhyesti esille mediatoimiston murroksen ja kuinka olemme alkaneet rakentamaan uuden ajan ”mediatoimistoa”, koska nykyisessä muodossa sitä ei tule kohta enää olemaan olemassa. Tämä liittyy vahvasti koko alan murrokseen ja digitalisaatioon, jossa tiedolla johtaminen tulee olemaan avainroolissa yritysten menestyksessä.

Mutta onko markkinoinnin tulevaisuus pelkästään dataa ja teknologiaa? Data ja teknologia tulevat muuttamaan markkinointia enemmän kuin mikään muu aikaisemmin, mutta ihmisen ja inhimillisyyden roolia ei voi unohtaa.

Markkinoinnissa tulee olemaan paljon automatisoituja prosesseja, jossa ihminen toimii koneenkäyttäjänä, tekemässä päätöksiä ja ohjaamassa toimenpiteitä esitettyjen ehdotusten perusteella. Markkinoinnin suunnittelu muuttuu kuluttajapolkujen ja kohtaamisten suunnitteluun, jossa osa luovasta suunnittelustakin voidaan automatisoida. Voimme koneoppimista hyödyntäen rakentaa datasta malleja, jossa hyödynnetään itseoppivaa ja kehittyvää sisältöoptimointia ja voimme reaaliaikaisesti näyttää toimivin sisältö, oikealle ihmiselle, oikeaan aikaan, jossa sisällöntuotanto luovine ratkaisuineen voi olla automatisoitu. Tulevaisuuden markkinointitoimistoekosysteemin voisikin vaikka määritellä näin: Luo strategian kuluttajien kohtaamisesta ja vastaa dataohjatusta ja reaaliaikaisesta asiakaspolkujen ja tarvittavien sisältöjen kokonaisvaltaisesta suunnittelusta. Paremman asiakasymmärryksen kautta pyrkii parantamaan asiakaskokemusta, kasvattamaan myyntiä sekä parantamaan markkinoinnin panos-tuotos suhdetta.

Teknologian väistämättömyydestä kertoo jo monella perinteisellä toimialalla tapahtuvat toimintamallin muutokset. Esimerkiksi lakitoimistomaailmaan on alkanut syntymään niin kutsuttuja New Law yrityksiä, jotka hyödyntävät mm. koneoppimista, tietopankkeja, virtuaalitiimejä, digitaalisia työskentelyalustoja. Tämä muuttaa niin yksittäisen lakimiehen työnkuvaa, kuin sen millaisia tehokkaammin tarjottavia palveluja ja yhteistyömalleja lakitoimistot pystyvät asiakkailleen tarjoamaan jatkossa.

Data ja teknologia eivät sinällään ole itseisarvoja vaan ne ovat välineitä saavuttamaan parempia tuloksia ja tehokkuutta mutta jos nämä asiat eivät ole kunnossa ja maailmanluokkaa tulevaisuudessa, antaa aivan liikaa kilpailuetua niille, joilla asiat ovat kunnossa ja ovat havahtuneet tähän aikaisemmin. Mutta mihin sitten ihminen mahtuu tässä teknologian, automaatio, koneoppimisen huumassa. Ihmistyön merkitys varmasti vähenee tietynlaisissa mekaanisissa töissä mutta tarvitsemme edelleen ihmisiä varsinkin tulkitsemaan tietoa ja muodostamaan näkemyksiä ja sitä kautta tuottamaan luovia ideoita, ja konsepteja.

“Hyvässä markkinoinnissa on aina mukana inhimillinen elementti – empatia sekä huumori, tarinankerronnan taito ja inhimilliset vaistot. Koneiden avulla voidaan kyllä simuloida ideoita markkinointipilvessä, mutta tunnepohjaisiin päätöksiin tarvitaan edelleen ihmisiä, eikä kone voi siten korvata ihmistä kokonaan markkinoinnin tekijänä.” Mari Rihtin (Sonera) artikkelista Digitalistissa.

Tässä teknologiahuumassa on riskinä että unohdamme kuluttajat ja että he ovat ihmisiä eivätkä pelkkiä datapisteitä. Jonkinlainen vastareaktio on myös odotettavissa, koska lisääntynyt epärelevantti mainonta on alkanut ärsyttämään ihmisiä ja teknologian liikakäytöstä on alkanut ilmentymään niin fyysisiä kuin psyykkisiä haittavaikutuksia. Tähän ovat ottaneet jo kantaa myös yritykset, kuten asiakkaamme vakuutusyhtiö If, jonka kampanja ”Offlineaika” kehottaa ihmisiä lopettamaan netin ja sosiaalisen median käytön klo 22 jälkeen, koska päätelaitteiden sinisellä valolla on vaikutusta mm. unen laatuun.

Mikäli haluat keskustella datan ja teknologian mahdollisuuksista omassa markkinoinnissasi, niin ota yhteyttä finland@omd.com ja jutellaan lisää.

Teknologian ja datan vaikutuksista markkinointiin ovat viime aikoina kirjoittaneet artikkeleja myös mm. Avaus sekä Mari Rihti Soneralta. Suosittelen lukemaan:

http://www.marmai.fi/blogit/vierasblogi/puoli-miljardia-loytyi-markkinointi-tekee-sittenkin-muuta-kuin-saastaa-6535776

http://digitalistnetwork.com/robotit-korvaavat-ihmiset-markkinoinnissa-inhimillista-elementtia-lukuun-ottamatta/#.VxmwamOScfV.mailto

 

Topics: digital advertising, digital marketing, marketing techonoly, Teknologiaa ja innovaatioita

Kirjoittajasta
Find me on:
Jätä kommentti

Tilaus

Suosituimmat kirjoitukset

Opi lisää markkinoinnin automaatiosta - Lataa ilmainen opas!